Lodě DP Brno a krátká historie lodí na Brněnské přehradě

stav 7/2019


Krátká historie lodní dopravy

Historie pravidelné lodní dopravy na Brněnské (do roku 1959 Kníničské) přehradě, která byla vybudována v letech 1936 - 1940, se začíná psát po letech příprav v květnu 1946, a to na trase Bystrc – Kozí horka – Sokolské koupaliště – Osada – Rokle – Obora – Zouvalka – hrad Veveří (a zpět), přičemž k prodloužení trasy do dnešní podoby tj. do Veverské Bítýšky, došlo v roce 1949.

Lodní doprava byla zahájena dvěma totožnými elektrickými loděmi Brno a Morava vyrobenými a dodanými roku 1943, ale start pravidelné lodní dopravy na přehřadě se posunul až na rok 1946. Obě lodě tak byly uskladněny v pisárecké vozovně a na vodu spuštěny až na jaře 1946. Třetí lodí, která zahajovala provoz, byl člun Svratka pro 17 +1 osob vybavený benzínovým motorem.

V srpnu 1947 byla na vodu spuštěna loď Veveří (taktéž s elektrickým pohonem), jedna ze dvou lodí, jejichž nástavbu provedl na externí firmou vyrobený trup již brněnský dopravní podnik. Druhá taková loď dostala název Úderník a na vodu byla spuštěna v červnu 1949.

V 50.letech (a počátkem 60.let) postavil dopravní podnik celkem 6 elektrických lodí zcela ve vlastní režii (tj. trup i nástavbu), konkrétně šlo o jednopalubové lodě Pionýr (v provozu od dubna 1950) a Mír (v provozu od dubna 1951), a dále o kapacitnější dvoupalubové lodě Praha (v provozu od července 1953), Moskva (v provozu od července 1955), Bratislava (v provozu od května 1956) a Kyjev (v provozu od září 1961).

První vlna vyřazování

Odprodej lodí započal poměrně brzy po samotném spuštění lodní dopravy, a to zejména z důvodu každoročního nárůstu cestující veřejnosti, kdy byly postupně vyřazovány lodě s nejnižší přepravní kapacitou - již v roce 1955 byl prodán člun Svratka a po přestavbě na plovoucí prodejnu také loď Veveří (do roku 1962 sloužila jak zásobovací loď n.p. Pramen stále na Brněnské přehradě, následně byla prodána na Oravskou přehradu). V roce 1961 došlo k prodeji lodi Brno, která byla následně po mnoho let provozována na Vranovské přehradě (některé prameny uvádějí, že šlo o loď Morava, každopádně druhá z uvedených lodí byla koncem 60.let prodána rovněž na Vranovskou přehradu). Na fotografii z archivu autora je zobrazena jedna z těchto dvou lodí již ve svém novém působišti.

Generální opravy lodí

V 80.letech bylo, vzhledem k poměrně velkému opotřebení již desítky let starých lodí, přikročeno k jejich generálním opravám, které prodloužili životnost lodí o další roky. Program generálních oprav byl ukončen v roce 1992 lodí Veveří (ex Kyjev). Jedinou lodí vyrobenou v DP Brno, která neprošla generální opravou až do svého vyřazení, byl Pionýr (částečně i dlouhá léta odstavený Mír, avšak u něj byla v roce 1997 oprava sice zahájena, nebyla ale nikdy dokončena).

Druhá vlna vyřazování

Kolem roku 2008 byla část lodí opět na hranici životnosti, vzhledem k pokročilému stáří lodí (kolem 60 let) a jejich stále více problematickému provozu bylo přistoupeno k nákupu pěti zcela nových lodí, které byly postupně zařazovány v letech 2010 - 2012. Spolu s tím došlo k vyřazení velké části lodí vyrobených v 50. a 60. letech.

Ve druhé vlně oprodeje byla jako první na jaře 2010 prodána už dva roky odstavená loď Pionýr, a to městské části Brno-jih. V únoru 2011 byly prodány lodě Bratislava (sportovnímu areálu U Hrocha v Brně-Jundrově) a Praha (Campu Bítov). Po konci plavební sezóny 2011 byla prodána loď Veveří (ex Kyjev), a to provozovateli restaurace U Kotvy. Lodě Úderník (od roku 1989 Brno) a Moskva (od roku 1993 Dallas) jsou ve stavu dodnes a jsou plně provozní, přičemž loď Moskva byla po rekonstrukci na historickou loď v roce 2020 přejmenována z čistě politických důvodů na Moravu.


Přehled lodí

Přehled lodí aktuální k 11/2023 se zobrazí po kliknutí na obrázek níže.


 

Prodané fyzicky existující lodě

Z textu a evidence výše je zřejmé, že prodány byly lodě Brno a Morava (obě myšleny při prvním obsazení jména, tj. původní lodě zahajující provoz na přehradě) na Vranovskou přehradu, obě lodě byly postupem času sešrotovány. Stejně tak původní loď Veveří byla prodána a následně sešrotována. Z lodí, které si vyrobil dopravní podnik sám, byly prodány Bratislava, Pionýr, Praha a Veveří (ex Kyjev). Tyto čtyři lodě fyzicky existují do dnešních dní. Všechny fotografie dokumentují stav lodí v létě 2019.

Bratislava

Dnes je loď umístěna v městské části Brna Jundrov, a to ve Sportovním areálu Hroch, kde po úpravě slouží jako bufet s posezením (poloha). Loď volně přístupná v době otevírací doby sportovního areálu, dovnitř se dá dostat pouze v době, kdy je v provozu "lodní" bufet (více zde). Byť byla loď přetřena do modrobílé kombinace barev, přejmenována a upravena pro svůj nový účel (v přední části se nachází menší kuchyně, ve zbytku lodi je stylové posezení), dochovalo se velké množství původních prvků, a to i v interiéru. Trup lodi je dnes umístěn pod úrovní terénu, není také bez zajímavosti, že několik let byla loď na svém dnešním místě odstavena ještě v původní podobě, v jakém byla prodána (sportovní areál se začal budovat v roce 2014).

Pionýr

V současné době je loď umístěna ve sportovním areálu v Komárově při ulici Hněvkovského (poloha). Loď byla ihned po prodeji přejmenována na Kometu a přetřena do modrobílých klubových barev. Loď je volně přístupná, zvenku kompletní, avšak byla demontována všechna okna a dveře, rovněž vybavení interíéru bylo zcela demontován. Z původních prvků zůstalo na lodi mj. prakticky kompletní zábradlí vč. madel, dřevěná polaha, vnitřní dřevěné obložení, stropní podhledy, vstup do kormidelny, kotva.

Praha

Loď slouží v Campu Bítov u Vranovské přehrady jako dětské hřiště (byť k ní odkazují cedule Café Grill loď Praha), je volně přístupná zvenku i zevnitř (poloha), oficiální vstup do kempu je až za lodí. Jako jediná z odprodaných lodí je umístěna tak, že lze vidět částečně také trup, a to vč. kormidla; loď sama se dochovala v původním stavu s minimálními zásahy a obsahuje velké množství původních prvků, avšak loď sama dosti chátrá. Vzhledem k umístění u svahu terénu a instalovaným lávkám je možné dostat se na úroveň horní paluby (byť je na ni vstup přehrazen zábradlím). Postupem let byl k lodi instalován altán s dětskou skluzavkou.

Veveří (ex Kyjev)

Loď je od svého prodeje umístěna přímo u brněnské přehrady, resp. v přístavišti v Bystrci (poloha). Loď volně přístupná, dovnitř se dá dostat pouze v době, kdy je v provozu restaurace U Kotvy, jejímuž provozovateli loď patří. Loď obsahuje velké množství původních prvků, avšak postupně je čím dál tím více upravována pro provoz bufetu a restauračního zařízení (fotografie pocházejí ze zimy, kdy je venkovní vybavení bufetu uschováno a loď tak lze "trochu více" vidět). Uvnitř je instalováno menší muzeum lodní dopravy na Brněnské přehradě.