Osor - Benediktinský klášter sv. Petra

stav 5/2023


Na hranici chorvatských turisticky velmi významných ostrovů Cres a Lošinj se nachází historicky velice významné město Osor. Samotné město nabízí, i přes svoji malou velikost (cca 200 stálých obyvatel), spoustu zajímavých míst, které stojí za návštěvu, zejména:

  • uměle vytvořený a pro rozvoj města velice důležitý Osorský průplav (Osorski Tjesnac) s technicky velmi zajímavým otočným silničním mostem (Osorski most) a pozůstatky starého otočného mostu,
  • pozůstatky městských antických hradeb spolu se základy chrámů a veřejných budov, starodávné uspořádání ulic,
  • katedrála Nanebevzetí Panny Marie z 15.století (crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije) se sbírkou obrazů chorvatských malířů a se zvonicí,
  • kostel sv. Gaudentia z 15.století se zbytky nástěnných maleb (Cerkev sv. Gavdencija),
  • Bazilika sv. Panny Marie (Bazilika Sv. Marije) z počátku 15.století, hřbitov s pozůstatky starokřesťanského komplexu z 6.století,
  • biskupské sídlo (Biskupski Dvor),ve kterém je umístěno Muzeum sakrálního umění (Muzej sakralne umetnosti),
  • městskou radnici (Gradska Vijećnica) z 1. poloviny 15.století, ve které je umístěno muzeum s archeologickými sbírkami (Archeološka zbirka Osor),
  • bronzové plastiky současného chorvatského umění instalované po celém městě,
  • zřícenina kláštera sv. Petra (Samostan Sv. Petra).

A právě posledně uvedenou stavbu dokumentují níže zveřejněné fotografie. Nejedná se o opuštěnou stavbu v pravém slova smyslu, jedná se o pozůstatek starodávné památky, vhodnější kategorie na tomto webu ale není.

Původně trojlodní (dle posledních archeologickcýh nálezů nejspíše pětilodní) benediktinský klášter sv. Petra byl postaven v první polovině 11.století v místě bývalé obytné čtvrti původního antického města, nekropole a kostela. Klášter nechal postavit významný biskup sv. Gaudentius. Dnes je klášter vykopán a zakonzervován, v jeho okolí stále probíhají archeologické práce.