Slušovická dálnice

stav 8/2011


Na okraji města Slušovice se nachází zhruba 4,5 km dlouhý úsek silnice II/491 (Lípa - Lukov) spojující město Slušovice se silnicí I/49 (Otrokovice - Valašská Polanka), který je vzhledem ke své megalomanské velikosti známý spíše pod pojmem "Slušovická dálnice". Tato kontroverzní čtyřproudá silnice byla postavena byl v letech 1986 až 1987 na objednávku tehdy velmi prosperujícího JZD Slušovice za částku zhruba 100 milionů Kčs. Podle dochovaných záznamů celou stavbu financovalo přímo samotné JZD. Protože intenzita dopravy dnes již zdaleka nedosahuje významu silnice ani města, přistoupilo se na zúžení některých úseků (na části bylo vybudováno parkoviště) a výstavbu jednoho kruhového objezdu na konci čtyřproudé části silnice těsně před městem. V plánu je také využít část této "dálnice" pro plánovanou rychlostní silnici R49.
 
Na přiložené mapě je velmi dobře vidět nejen celý dotyčný úsek silnice II/491, ale i plánovaná trasa R49 včetně "souběhu" těchto cest.
 

Fotografie Slušovické "dálnice" pořízené v srpnu 2011.Počátek "dálnice" směrem od kruhového objezdu před Slušovicemi. (GPS)
 
Výrazný oblouk o pár metrů dále. (GPS)
 
Zhruba v těchto místech (ale od opačného směru) by se měla odpojovat R49... (GPS)
 
...momentálně je zde autobusová zastávka a místní komunikace do obce Veselá. Někde v těchto místech je také plánován sjezd z R49. (GPS)
 
Většina úseků silnice je v poměrně dobrém stavu.
 
Ovšem až na svoji šírku je všemi ostatními parametry (sklon, velikost oblouků) blíže spíše k normálním silnicím druhé třídy.
 
Úsek silnice těsně před napojením na I/49. (GPS)
 
Z méně kvalitního výřezu je vidět nejen jedno ze zúžení oproti původnímu stavu silnice, ale na horizontu i napojení na I/49 (auta ve vodorovném směru). V pozadí v ose "dálnice" je pouze místní komunikace obsluhující některé vzdálenější části obce Lípa. (GPS)