Morkovice - budova železniční stanice

stav 5/2010


Železniční trať Nezamyslice - Morkovice (v KJŘ vedeno jako trať číslo 302) byla zhruba 12 kilometrů dlouhá železnice regionálního významu - uvedena do provozu byla v roce 1909, v lednu 1998 byl na trati zastaven veškerý osobní provoz, který byl s okamžitou platností nahrazen náhradní autobusovou dopravou - a to až do roku 2005, kdy byla i ona zrušena. V roce 2011 bylo rozhodnuto o výstavbě cyklostezky na původním tělese trati - cyklostezka byla slavnostně otevřena v květnu 2012. Původní trať je tak fyzicky zcela zlikvidována, a to včetně přednádražního prostoru v Morkovicích, byť cyklostezka končí v prostoru původního nezamyslického zhlaví.

Z původní trati je zachováno několik nádražních budov (Nezamyslice místní nádraží, Tištín, Kovalovice-Osíčany) či zastávek (Prasklice), a to vč. nástupištních hran (tyto také v Těšicích a Uhřicích u Kroměříže), dále několik kilometrovníků a zbytků telefonních sloupů, remíza v Nezamyslicích, lávka pro pěší nad kolejištěm stanice Nezamyslice, objekt záchodů v Tištíně, objekt staničního skladiště v Koválovicích-Osíčanech a především nádražní budova v Morkovicích. Koleje jsou již na celé trati vytrhány (některé úseky již několik let). Zachovalo se také několik desítek metrů původní trati vč. kolejí v Nezamyslicích - v současné době fungují jako výtažná kolej nezamyslického nádraží. Některé mosty a propustky jsou po revizalizaci použity i pro cyklostezku.


EDIT 2016: Nádražní budova v Morkovicích byla zbourána a celý prostor nádraží čeká na budoucí využití.


Nyní několik fotografií opuštěného a chátrajícího nádraží Morkovice z května 2010. (GPS)

Přednádražní prostor, kde bývalo kolejiště - pohled ke konci tratě.

A pohled směrem k Nezamyslicím.