Záhřeb: Nerealizované prodloužení tramvaje ze stanice Dolje

stav 8/2011


V hlavním městě Chorvatska se nachází zajímavé nerealizované prodloužení tramvajové linky z konečné stanice Dolje směrem k dolní stanici lanovky Sljeme (žicara Sljeme, od roku 2007 neprovozní z důvodu závady na elektromotoru). Toto prodloužení o plánované délce cca 700 metrů bylo prakticky dokončeno stavebně - vyhotovena byla velká část tělesa tramvajové trati včetně místa pro tramvajové obratiště u lanovky a také byl postaven zhruba 300 metrů dlouhý tunel, nicméně kolejový svršek nebyl na těchto místech nikdy položen. V současné době má celé prodloužení využití jako pěší turistická trasa k lanovce.
 
Na leteckém snímku "Google map" si můžeme udělat představu o celkové situaci - černě označená je současná tramvajová smyčka, žlutě označená je trasa prodloužení a vínové označení má trasa tunelu:
 

Edit 2022: Dne 23.2.2022 byla po třech letech výstavby slavnostně otevřena nová lanovka Sljeme, která proti své předchůdkyni začíná dolní stanicí hned vedle tramvajové smyčky. Současně se stavbou lanovky se výrazně změnilo i okolí celé smyčky, nicméně tunel a část trasy plánovaného prodloužení tramvajové trati zůstalo zachováno. Trasu lanovky je možno vysledovat na mapě.
A nyní se podíváme na současný stav. Konečná zastávka linek 8, 14 a 15 Mihaljevac s tramvají typu T4 evidenčního čísla 485. Tramvaj jede po lince 15 na konečnou stanici Dolje, odkud mělo vést plánované prodloužení dále směrem k lanovce. (GPS)
 
Konečná stanice Dolje. Jak je vidno z odtěžené zeminy, tramvaj zde měla vést rovně. (GPS)
 
Pohled opačným směrem zpět na tramvajovou smyčku. (GPS)
 
Těleso tramvajové trati dnes funguje jako turistická trasa. Zde první úsek od stávající tramvajové tratě směrem k tunelu. Tady je cesta vysypána jemným štěrkem, za tunelem je částečně dlážděná a částečně vyasfaltovaná. Je možné, že tento oblouk je dodělán později mimo plánovanou trať, rovinka směrem k tunelu je ale již doložená jako původní těleso tramvaje. (GPS)
 
Jeden z portálů tunelu. Nad tunelem vede místní komunikace (ulice Nad Tunelom). Celá trasa k lanovce je osvětlena a tato část před tunelem, která slouží jako park, je i velmi pěkně zkultivována. (GPS)
 
Pohled z tunelu zpět k tramvaji. (GPS)
 
Pohled tím samým směrem, ale už z tunelu. Uprostřed je vyasfaltovaný chodník, po stranách štěrkové plochy. Tunel je osvětlen umělým světlem a je v dobrém stavu.
 
Pohled z konce tunelu směrem k lanovce.
 
A pohled zpět.
 
Druhý z portálů tunelu je zarostlý stromy, křovím a náletovými dřevinami, které lemují i zbylou část trasy...
 
...která se nese v tomto duchu a pokračuje prakticky neměnným prostředím dále směrem k lanovce. Zbytek trasy, která je poměrně sklonově náročná, nebyl proto zdokumentován.
 
Ještě jedním snímkem se vrátíme na smyčku Mihaljevac - na fotografii souprava vozů T4 + B4.