Vlečkový systém žst. Hronov (trať 026)

stav 1/2013


Město Hronov, které ze železničního pohledu leží na trati 026 (Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka), mělo vzhledem k textilnímu a strojírenskému průmyslu v okolí své železniční stanice vybudovaný i menší vlečkový systém. Základní schéma vleček je vidět na mapě (černě jsou označené zrušené vlečky, zeleně provozní úseky).
 
                                                                                        
Jak vidno z přiloženého schématu, jedná se zde čtyři vlečky - do bývalého ČKD Hronov (dnes Wikov MGI), do kovošrotu TSR, do bývalé TEPNY (dříve Fröhlich a Pentlarz, následně Zítka, dnes TEXTONNIA), a do bývalého státního podniku (vzhledem k tomu, že tato je v podstatě součástí žst. Hronov, nebude o ní nebude dále řeč). V současné době je běžně provozní pouze vlečka do kovošrotu (nakládka zde probíhá poměrně často - i několikrát do týdne), fyzicky existuje i vlečka Wikovu (zejména proto, že úvraťuje s vlečkou TSR), jinak je ale nevyužívaná (poslední vlak cca kolem roku 2000; nicméně podle veřejně přístupných materiálů firmy Wikov MGI a.s. o "Změně kapacit zásobníků čpavku a methanolu WIKOV MGI a.s. Hronov" je vlečka udržována v provozuschopném stavu jako záloha a alternativa silniční dopravy) a za vjezdovou bránou i zkrácená na nezbytnou délku. Vlečka do TEPNY byla po krachu původního majitele objektu odříznuta od železniční sítě a ke dni 31.3.2002 úředně zrušena a vytrhána (nicméně v areálu bývalé textilky jsou koleje ponechány, za bránou stojí na kolejích již mnoho let nepoužívaný otevřený vůz na uhlí s plošinou pro brzdaře a v jedné z budov i bývalá vlečková lokomotiva T203.0545 - poslední pohyb vlatní silou zhruba v roce 2003).
EDIT 2021: Během roku došlo k první etapě revitalizace areálu bývalé textilky, přičemž došlo k demolici části budov, odstranění náletových dřevin, a také k likvidaci otevřeného vozu na ulí. O osudu vlečkové lokomotivy není nic známo.
 
Začátek dráhy: v žst. Hronov na vlečce Wikov Hronov, km 0,078 vlečky
Konec dráhy: zarážedlem na pozemku vlastníka dráhy
Stavební délka: 0,379 km
Vlastník dráhy: TSR Czech Republic s.r.o.
 
Pohled na severní zhlaví železniční stanice Hronov, vlečka do kovošrotu zcela vpravo. Po pár metrech končí vjezdovou branou (patrné i na foto), v areálu TSR je pouze jedna rovná kolej o délce cca 250 metrů. Vzhledem k nemožnosti dostat se do areálu kovošrotu nebylo dále dokumentováno. (GPS)

 
Začátek dráhy: v žst. Hronov - km 67,433 tratě 026
Konec dráhy: zarážedlo v km 0,495; v km 0,078 vlečky zaústěna vlečka TSR
Stavební délka: 0,495 km
Vlastník dráhy: Wikow MGI, a.s.
Přejezd: v km 67,540 tratě 026
 
Pokud se z místa focení předchozí fotografie otočíme o 180°, uvidíme úrovňový přejezd (označený jako P5105) - v popředí běžná trať, v pozadí vlečka. (GPS)
 
Vlevo vlečka, vpravo trať 026 - pohled směrem na Otovice. (GPS)
 
Druhý přejezd na trase (značen jako P5106), těsně před areálem WIKOV. Vlečka v pozadí. (GPS)
 
Pohled z výše uvedeného přejezdu na vjezdovou bránu do areálu WIKOV - opatřenou patřičným značením. (GPS)
 
Ihned za bránou je po cca 30 metrech vlečka ukončena zarážedlem. Rovněž tento areál je soukromý a není tak možný průzkum uvnitř. (GPS)
 
Vlečka je dlouhodobě nevyužívaná.

Vlečka TEPNA, bavlnářské závody, závod 07 - Hronov

Začátek dráhy:
Konec dráhy:
Stavební délka:
Vlastník dráhy:
Zrušeno ke dni: 31.3.2002
 
Zhruba v těchto místech se odpojovala od hlavní trati vlečka do Tepny. Pohled směrem do Otovic. (GPS)
 
Pohled směrem zpět k žst. Hronov. (GPS)
 
Poslední pozůstatky po vlečce - přejezd přes místní komunikaci Černá cesta, vjezdová brána a mnoho let odstavený otevřený "uhlák". Koleje končí v hlíně na dolním okraji snímku. (GPS)
 
Stejné místo, jiný pohled - těleso vlečky a napojení na hlavní trať lze už jen odhadovat. (GPS)
 
Brána zarostlá vegetací, nicméně vagon je stále přítomen. (GPS)
 
Pohled od vjezdové brámy zpět k žst. Hronov. Koleje končí na hraně zpevněného povrchu, dále je vlečka vytrhána. (GPS)
 
Ulice Kostelecká - vlečka se dříve v areálu dělila na dvě koleje, které pak úrovňově křížily ul. Kosteleckou a společně vjížděly do další části areálu textilky. Přejezdy byly vytrhány a viditelně zaasfaltovány, po rekonstrukci celé ulice je jediným dochovaným pozůstatkem čtveřice bran - dobře viditelných například na mapách (zde a zde). (Foto GPS, přejezdy GPS a GPS)
 
Propustek v areálu textilky, při bližším ohledání jsou na něm vidět zbytky kolejí. Bohužel celý areál je v soukromém vlastnictví a je nemožné dostat se dovnitř areálu. (GPS)
 
Odstavený nákladní vagon a zbytky kolejí. (GPS)
 
Železniční fragmenty poházené podél tělesa tratě 026 (v ulici Černá cesta) - můžeme se jen domnívat, že se jedná o pozůstatky vlečky.