Letadla LET L-610

stav 10/2022


Historie

Historie kunovických letadel LET L-610 je úzce spjata s jejich menší verzí L-410 Turbolet, která se vyrábí od 60.let v různých obměnách dodnes. Vývoj byl zahájen v roce 1978, kdy byla podepsána dohoda mezi ČSSR a SSSR o vývoji a dodávce kapacitnějšího letadla, než byla v Sovětském svazu velice oblíbená L-410. Samotný vývoj typu L-610 byl náročný vzhledem k mnohokráte změněným požadavkům ze strany SSSR (který byl od začátku vývoje chápán jako klíčový zákazník typu L-610 a vždy patřil k největším odběratelům Turboletů) a především výrobním možnostem LETu (zejména s ohledem na možnosti externě dodávaných součástí - o problémech s motory vyšla celá jedna kniha) a první prototyp tak vzletěl až na konci roku 1988. L-610 je stejně jako L-410 hornoplošný samonosný jenoplonšník, narozdíl od menšího Turboletu je vybaven přetlakovou kabinou a integrálními palivovými nádržemi ve křídlech.

Do roku 1991 bylo vyrobeno (vyjma neprovozuschopných maket) celkem šest strojů - čyři létající prototypy s turbovrtulovými motory Walter M602 a pětilistými vrtulemi Avia V518 a dvě letadla určená ke statickým pevnostním a únavovým zkouškám. Vzhledem k rozpadu bývalého východního bloku a tím ztrátu klíčového odběratele bylo v roce 1990 zahájeno jednání o zástavbě amerických motorů General Electric CT7-9D a čtyřlistých vrtulí Hamilton Standard s tím, že takto vybavená letadla budou lépe hledat nového cílového zákazníka "na západě". Motory GE a vrtulemi Hamilton Standard byly osazeny další dva prototypy vyrobené v roce 1992 a 1997 (oba nově značeny jako typ L-610G). Další kompletní stroj už vyroben nikdy nebyl, rozpracován byl ještě devátý prototyp, který měl představovat zcela sériové provedení typu L-610G, avšak než byl dokončen, bylo rozhodnuto o zastavení celého programu L-610.

Za koncem projektu L-610 nebyl jen rozpad SSSR a nezájem východu o tento typ letadel, ale také ekonomická situace podniku LET, která je od půlky 90.let tragická a přechází v různém stádiu rozkladu od jednoho majitele ke druhému. Čas od času někdo přijde s nápadem projekt oživit, nicméně zatím vždy zůstalo jen u teoretické fáze - i vzhledem k tomu, že letadlo samotné nikdy nedokončilo proces certifikace a v roce 2006 došlo k likvidaci všech výrobních přípravků.

Velice podrobná historie typu L-610 je k dispozici například zde, zde, zde a zde.


Osudy vyrobených letadel

Typ L-610

První prototyp - označení X01, registrace OK-130: zálet 12/1988, poslední let 5/1993; v roce 1989 vystavován na Paris Air Show, následně mnoho let odstaven u výrobce, v současné době umístěn v Kovozoo v Uherském Hradišti jako statický exponát.

Druhý prototyp - označení X02, bez registrace: určen pro lámací zkoušky Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, po zkouškách sešrotován.

Třetí prototyp - označení X03, registrace OK-132: zálet 9/1989, poslední let 10/1997; zpočátku zkoušky u Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, násleně určen pro tenzometrická měření programu L-610G, následně mnoho let odstaven u výrobce, dnes umístěn jako exponát Leteckého muzea Koněšín.

Čtvtý prototyp - označení X04, bez registrace: určen pro únavové zkoušky Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, po zkouškách sešrotován.

Pátý prototyp - označení X05, registrace OK-134: zálet 3/1990, poslední let 12/1997; původně určen pro zimní zkoušky v SSSR, v 8/1992 vystaven na Air Show Moskva, od 6/1993 do 12/1998 zapůjčený Armádě České republiky pro zkušební provoz, následně vrácen výrobci, od roku 2006 umístěn jako statický (avšak provozuschopný) exponát v Leteckém muzeu v Kunovicích. Jako jediný z řady L-610 vybaven kompletním interiérem.

Šestý prorotyp - výrobní číslo 910101, registrace OK-136: zálet 5/1991, poslední let 6/1991; v 6/1991 vystaven na Paris Air Show. Jako jediný z typu L-610 vybaven navigací Collins a jako jediný z typu L-410 měl být přestavěn na typ L-610G (nikdy neuskutečněno). Následně mnoho let odstaven u výrobce. Od roku 2013 (?) umístěn jako statický exponát bez křídel a motorů a bez části ocasních ploch v Leteckém muzeu v Kunovicích.


Typ L-610-G

První prorotyp (celkově sedmý) - výrobní číslo 920102, registrace OK-136: zálet 12/1992, poslední let 12/1997; v 6/1993 vystaven na Paris Air Show; následně odstaven u výrobce, od 8/2016 postupně renovován jako muzejní exponát výrobce (vystaven přímo ve výrobním závodě v Kunovicích).

Druhý prorotyp (celkově osmý) - výrobní číslo 970301, registrace OK-CZD: zálet 5/1997, poslední let 6/2000; nejasný záměr tehdejšho majitele LETu přeznačením na typ Ayres 7000 a "záhadné" ponechání letadla v Americe (více zde), následně demontovány motory, dle dostupných informací bylo letadlo v roce 2018 využito na výcvik hasičů a následně sešrotováno.

Třetí prototyp (celkově devátý) - nikdy nedokončený, po mnoho let uskladněn u výrobce, od roku 2013 (?) vystaven v Leteckém muzeu v Kunovicích jako statický exponát.