MAURICIOVO IMPÉRIUM - www.igormauricio.cz

Rijeka - vojenský tunel ze 2. světové války

stav 9/2019

V centru města Rijeka se nachází 330 metrů dlouhý, 2,5 metrů vysoký a 4 metry široký, pěší tunel (Riječki tunel nebo také TunelRi), který byl vybudován v hloube až 10 metrů v letech 1939 - 1942 italskou armádou, aby chránil civilisty v průběhu 2. světové války před vzdušnými bombami. Tunel má dvě hlavní větve a několik odbočných. Po skončení války byl uzavřen a používán armádou (protiletadlovým sborem, který sídlil v dnešní budově základní školy, kam ústí jedna strana tunelu), v roce 2017 byl zrevitalizován a hlavní větev mezi katedrálou sv. Víta (Katedrala sv. Vida) a základní školou Dolac na Starém Městě (Osnova škola Dolac) byla zpřístupněna veřejnosti - v současné době tak slouží jako veřejná spojnice mezi školou a katedrálou, v případě turistů také jako turistická atrakce. Tunel je přístupný každý den od 10:00 do 20:00, vstup je zdarma. Tunel je také využíván pro různé kulturní a společenské akce.

Celkový přehled si lze udělat na výřezu z mapy.cz:

 

Fotodokumentace začíná u vstupu vedle katedrály (GPS) a je řazena postupně až ke druhému vstupu u školy (GPS):

 

Zalomení vstupního prostoru a počátek hlavního ramena chodby:

 

Tunel byl před otevřením veřejnosti revitalizován a upraven - mimo jiné bylo doděláno osvětlení a podlaha vybetonována či vyštěrkována - průchod je tedy zcela bezpečný a bezproblémový.

 

Tunel je využíván pro různé kulturní a společenské akce - trvalým mobiliářem je proto také barové vybavení. Umělé snížení průchodu je samozřejmě nepůvodní.

 

Místy je tunel v surové podobě s neopracovanými stěnami a vyštěrkovanou podlahou.

 

Zhruba v polovině délky tunelu je znatelný průsak vody - návštěvníky před vodou chrání zakrytá stropní konstrukce.

 

Vstupní chodba na druhé straně - u školy.

 

A samotný vstup, mírně "vyzdoben" pouličními umělci.

aktualizováno: 09.09.2022 10:11:50