Rijeka - vojenský tunel ze 2. světové války

stav 9/2019


V centru chorvatské metropole Rijeka se nachází 2,5 metrů vysoký a 4 metry široký pěší tunel délky 350 metrů (známý také jako Riječki tunel nebo také TunelRi), který byl vybudován v hloube až deseti metrů v letech 1939 - 1942 italskou armádou, aby v průběhu 2. světové války chránil civilisty před vzdušnými bombami. Tunel má dvě hlavní větve - jedna vede ke katedrále sv. Víta (Katedrala sv. Vida) a druhá k budově bývalého městského úřadu. Po skončení války byl uzavřen a používán armádou (protiletadlovým sborem, který sídlil v dnešní budově základní školy, kam ústí jedna strana tunelu), v roce 2017 byl zrevitalizován a hlavní větev mezi katedrálou sv. Víta a základní školou Dolac na Starém Městě (Osnova škola Dolac) byla zpřístupněna veřejnosti - v současné době tak slouží jako veřejná spojnice mezi školou a katedrálou (a také jako turistická atrakce). Celá trasa je vybavena umělým osvětlením.

Tunel je přístupný od května do října denně od 10:00 do 20:00, vstup je zdarma. Je také pžíležitostně využíván pro různé kulturní a společenské akce, čemuž napovídá dodatečně nastěhované vybavení. Vnitřní teplota se pohybuje kolem 15°C.

Celkový přehled si lze udělat na výřezu z mapy.cz:


Fotodokumentace začíná u vstupu vedle katedrály (GPS) a je řazena postupně až ke druhému vstupu u školy (GPS):

Zalomení vstupního prostoru a počátek hlavního ramena chodby:

Tunel byl před otevřením veřejnosti revitalizován a upraven - průchod je tedy zcela bezpečný a bezproblémový.

Tunel je využíván pro různé kulturní a společenské akce - trvalým mobiliářem je proto také barové vybavení. Umělé snížení průchodu je samozřejmě nepůvodní.

Místy je tunel v surové podobě s neopracovanými stěnami a vyštěrkovanou podlahou.

Zhruba v polovině délky tunelu je znatelný průsak vody, návštěvníky nicméně před vodou chrání plachtou zakrytá stropní konstrukce.

Vstupní část na druhé straně - u školy.

A samotný vstup, mírně "vyzdoben" pouličními umělci.