Rajhrad - Stará Pila

stav 8/2020


Kousek od areálu bendediktínského kláštera v Rajhradě se nachází torzo staré vodní pily, která byla pravděpobobně vybudována kolem roku 1721 u tehdejšího klášterního lesa, a to v souvislosti s barokní přestavbou již zmíněného rajhradského kláštera. V roce 1763 byla pila rajhradskými benediktiny přestavěna, modernizována a opravena, příčemž svému účelu sloužila až do roku 1919, kdy v pile utichla výroba. Úředně zrušena byla v roce 1920, kdy byla také stržena střecha pily. Roku 1950 přechází torzo pily do majetku obce Rajhrad. Pohon pily tvořilo jedno vodní kolo, spodní část byla kamenná, horní patro dřevěné. 

Podrobnější informace včetně vyobrazení původního stavu pily lze najít na vývěsce přímo před pilou:

Pro představu ještě mapa pily a okolí a GPS souřadnice pily:


Do současné doby se zachovala pouze část základů a spodního kamenného patra pily.