Brno - železniční vlečka na Královopolském nádraží

stav 11/2022


U nádraží v Brně - Králově Poli se nachází krátká železniční vlečka, jejíž součástí je také spojka propojující brněnskou tramvajovou síť s klasickou železnicí. Jedná se o jedno ze dvou míst v Brně, kde se tramvajová síť napojuje na síť železniční - druhým takovým místem je vlečka brněnského výstaviště, resp. do ní ústící tramvajová spojka na ulici Křížová, nicméně vzhledem k úřednímu zrušení výstavištní vlečky a postupujícím pracem na revitalizaci Svratky je sice tato spojka zatím stále fyzicky existující, ale vlečka sama je už odpojena od železniční sítě (více zde na webu). Tím pádem je vlečka v Králově Poli jedinou spojnicí tramvaje a železnice v Brně.

Z veřejně dostupných údajů je vlečka o stavební délce 151 metrů v majetku Dopravního podniku města Brna (který je současně také provozovatelem) a její počátek je ze železničního hlediska "v žst. Brno Královo Pole, km 8,861 z koleje č.11 koncovým stykem výh.č. 16", konec pak zarážedlem v km 0,151. Na tramvajovou síť je napojena ve smyčce Královo pole, nádraží, ze smyčky vychází směrem ku vlečce zatrolejovaná manipulační trať. Vlečka i manipulační trať byla zprovozněna v červenci 1970 a od počátku sloužila pro překládku různého materiálu (tzv. vrchní stavby) ze železničních vagónů (pro tento účel byla součástí vlečky také vydlážděná plocha sloužící jako sklad materiálu), v pozdější době také pro překládku tramvají - vysloužilých při cestě do kovošrotu (které se v prostoru vlečky mnohdy přímo rozebírali), nových či modernizovaných tramvají, a také starších tramvají při cestě na externí opravy, případně samotných tramvajových podvozků. Pro účel přemístění tramvají ze železničního vagónu na koleje sloužily zvedáky, které nebyly trvalou součástí vlečky a v případě potřeby se instalovali dodatečně - byly pro ně ale vybudovány vyztužené ocelové pasy.

Vlečka je tvořena párem zadlážděných kusých kolejí s mezikolejovou spojkou a výše zmíněnou dlážděnou plochou pro skladování materiálu. Celá manipulační kolej a část vlečky je zatrolejována stejnosměrným vedením 600 V.

Po roce 2002 využívání vlečky postupně klesalo, po roce 2011 prakticky utichlo. V současné době je vlečka víceméně nevyužívaná, je ale stále vedena jako provozní.

Celkový přehled o trase vlečky je zřejmý z mapy (odkaz dostupný po kliknutí na obrázek):


Fotografickou dokumentaci vlečky začneme sérií naskenovaných fotografií z archivu autora (žel původní autor není znám), které v září 1999 zachycují skládání z Ostravy do Brna zapůjčené tramvaje Škoda Astra 03T2, která byla do Brna zapůjčena na zhruba 14 denní testování. Na fotografiích je zajímavý nejen samotný proces skládání tramvaje, ale také umístění výše uvedených zvedáků nebo sklad kolejí na rovněž výše zmíněné vydlážděné skladovací ploše, případně také vozík vrchní stavby spolu se služební tramvají typu T2 na druhé vlečkové koleji.


Následuje série fotografií manipulační spojky vč. samotného napojení na tramvajovou trať ve smyčce Královo Pole, nádraží. Veškeré níže zveřejněné fotografie pocházejí z let 2008 - 2021:

Další série fotografií zachycuje vlastní prostor vlečky - za zmínku stojí příčné ocelové pasy (stojky) pro umístění jeřábu (vidno na archivních fotografiích výše):

Ještě několik forografií zachycující mezikolejovou spojku:

V neposlední řadě několik obecných fotografií zachycujících stav a rozsah vlečky:

A na závěr několik detailů: