Zrušená železniční trať Náchod - Kudowa Zdrój

stav 8/2013


V letech 1890 až 1902 byla postupně vystavěna železniční trať Klodzko - Kudowa Zdrój (provoz zahájen v červenci 1905) sloužící jako spojnice několika lázeňských měst s Kłodzkem. I z tohoto důvodu měla trať podle původních plánů dále pokračovat až do Náchoda, v letech 1905 až 1906 byla trať prodloužena do Słone Klodzkie (otevřeno v květnu 1906, spolu s tím byl stavebně a technicky dokončen také úsek ke státní hranici), zbývající krátký přeshraniční úsek do Náchoda se kompletního dokončení dočkal až v první třetině roku 1945 z čistě vojenských potřeb (celá oblast patřila Německu, trať měla sloužit zásobování a odvozu materiálu a vojáků zpět do vnitrozemí). Spolu s realizací tohoto prodloužení došlo i na úpravy železniční stanice Náchod tak, aby kapacitně vyhovovala válečným nákladním vlakům dle směrnic německého vojenského velitelství. V dubnu 1945 proběhla první zkušební jízda vlaku po novém úseku, čímž se odhalil problém s prudkým stoupáním před dřevěným mostem přes řeku Metuji, kde tento zkušební ve směru od Náchoda vlak uvízl. Trať byla tedy pro provoz v podstatě nepoužitelná a bylo potřeba změnit sklon náspu – to se stalo až v roce 1946, kdy se také objevil problém se sedáním provizorního dřevěného mostu přes řeku Metuji díky nestabilnímu podloží. Z těchto důvodů byl na tomto účelovém úseku ještě ten rok zastaven provoz, který zde vlastně ani nikdy pořádně nezačal, a v roce 1947 byl celý úsek Náchod - Kudowa Zdrój zlikvidován (mezi stanicemi Kudowa Zdrój a Słone Klodzkie byl osobní provoz zastaven už v roce 1942). Zbylá část tratě vedoucí do Kłodzka (o délce cca 40 km) přežila do dnešních dnů, byť na ní byl v březnu 2010 zastaven veškerý provoz (tou dobou čítající tři páry osobních vlaků denně) pro špatný stav kolejového svršku. V současné době (8/2013) probíhá obnova nádraží Kudowa Zdrój včetně kompletní rekonstrukce kolejiště a počítá se s obnovením provozu osobních vlaků.

Pokud jde o železniční archeologii, doporučuji rovnou začít na polské straně kousek za celnicí - na české straně se nezachovalo pravděpodobně vůbec nic, většina pozůstatků byla zlikvidována v letech 1981 až 1985 při stavbě silnice E67. Na polské straně se zachovalo téměř kompletní těleso dráhy, nádražní budova ve Słone, několik opěrných zdí, mostů, pilířů a také několik drobných železničních artefaktů. Původní trať o délce 5 km se dá na polské straně projít prakticky celá, pouze na několika málo místech je nutno těleso opustit z důvodů novodobé výstavby. Pak už záleží jen na tom, jak se návštěvník hodlá zašpinit, jak je ochoten prodírat se vegetací, jak umí lézt po čtyřech a co všechno je ochoten pro dobrý požitek vykonat. Nicméně i tak patří tato trať k těm jednodušším, co se procházení týče, některé části jsou dodnes používané jako účelové komunikace a jsou bez poblémů schůdné.

Představu o celkové situaci si můžeme udělat na mapách (po kliknutí na obrázek mapy níže) - trasu některých úseků postrádajících jakýkoliv záchytný bod jen odhaduji (zejména na české straně).


A nyní se podíváme na současný stav - všechny fotografie byly pořízeny v srpnu 2013.

Železniční zastávka Náchod - Běloves ležící na trati 026. Tato zastávka neležela přímo na trati Náchod - Kudowa Zdrój - Kłodzko, ale lze na ní vystoupit z vlaku a průzkum zahájit o pár metrů dále. (GPS)

EDIT 2018: Při revizalizaci tratě 026 byla tato zastávka posunuta o cca 500 metrů zpět k žel.st. Náchod - proti obchodnímu centru.
 
Oblouk těsně před stanicí Náchod - Běloves (pohled ve směru do Náchoda). Trať do Polska se někde v těchto
místech (pravděpodobně ke konci oblouku) přimkla k trati 026 a vedla až do hronovského zhlaví železniční stanice Náchod.
 
Trať do Polska vedla touto vegetací - detailnější průzkum nebyl vykonán. Je to také prakticky jediné místo na území ČR, kde lze alespoň částečně tušit trasa železnice.
 
Na české straně je tím hotovo, jdeme tedy dále přes celnici a kousek za ní vylezeme na původní železniční násep - po pár desítkách metrů vidíme první výraznější dopravní pozůstatek - nadjezd nad místní účelovou komunikací. (GPS)
 
Detail uchycení zábradlí do mostní konstrukce.
 
Těleso dráhy dále pokračuje lesem a občas i menším skalním zářezem...
 
...a dále po vyšlapané cestě na tělese původní dráhy.
 
Na celé trase najdeme dvě opěrné zdi (v obou případech jsou to opěrné zdi samotného tělesa, tedy nejsou z něho dobře viditelné), obě krátce za sebou - první je kratší a v terénu méně výrazná.
 
Pohled směrem do Náchoda z tělesa dráhy. Opěrná zeď lze z tohoto pohledu tušit pouze díky zbytkům zábradlí, které vyčnívají ze země.
 
Druhá opěrná zeď - pohled od Náchoda.
 
A opět pohled z tělesa dráhy směrem zpět k Náchodu.
 
Po chvíli vyjdeme z lesa (pozor - nenechte se zmást dalšími vyšlapanými stezkami ke konci lesa, těleso dráhy jde pořád rovně) a narazíme na další stavbu dochovanou do dnešních dnů - nadjezd nad místní komunikací, který je ve velmi dobrém stavu. (GPS)
 
Pohled dále do Kudowy. Zde je potřeba poprvé a bohužel ne naposledy sejít z původní trasy - v ose železnice stojí bazar stavební techniky. Řada kamenů po levé straně patřila pravděpodobně původně železnici, dnes jsou kameny jen o pár metrů posunuté. Ihned za bazarem se lze vrátit na původní těleso dráhy, kde lze vytušit bývalou stanici Słone včetně dosud existující nádražní budovy a jakési opěry o kus dále, protože se ale jedná o soukromý pozemek, je lepší i tento úsek obejít podél silnice.
 
Nádražní budova ve Słone - dnes sloužící jako rodinný dům. Drážní architektura se na budově nezapře a je dodnes zachována. (GPS)
 
Jakmile se za nádražím vrátíme na těleso dráhy, lze spatřit další dopravní pozůstatek - dřevěný most původní silnice. Dráha vedla pod mostem. Toto je asi nejhůře schůdný úsek celé trasy - je výrazně níže, než okolní terén, vegetace je vysoká a skrývá mnohé záludnosti. (GPS)
 
Most a trasa původní silnice - oba směry.
 
Pohled z mostu směrem k nádraží Słone. Železnice vedla zhruba prostředkem snímku, těleso bylo v  minulosti přerušeno výstavbou nové místní komunikace.
 
Pohled z mostu směrem do Kudowy.
 
Pro jasnější představu o tomto úseku, resp. o možných variantách obejití, přikládám screen z Google map - lze samozřejmě projít po trase železnice rovnou kolem nádražní budovy Słone (nutno vzít na vědomí, že se jedná o vstup na soukromý majetek). Černá trasa vynechává těleso i dřevěný most, vrací se na těleso dráhy až u rybníků, kde je v místě bývalé železnice zpevněný terén využívaný místními rybáři.
 
Jak již bylo řečeno, těleso dráhy se po chvíli mění na zpevněnou komunikaci a vede podél rybníků. Pozor na cyklisty...
 
Jakmile opustíme rybníky a onu účelovou komunikaci, opustíme také trasu železnice - v ose opět stojí budova - a bohužel nejen jedna. Vcházíme do Kudowy. (GPS)
 
Dále jdeme prakticky stále mimo bývalou železnici - hustá zástavba maže stopy i možný průzkum. Na několika místech se jde přesto na původní těleso vrátit. Mnohdy je také trasa nezřetelná a špatně přístupná.
 
A zde již konec zrušené trati - nádraží Kudowa Zdrój, kde v době průzkumné výpravy probíhala rekonstrukce kolejiště. Zde jdeme opět po trase původní dráhy. (GPS)
 
A na závěr několik fotografií nádražního prostoru Kudowa Zdrój. (GPS)