Chomutov: Nedostavěná tramvajová trať

stav 5/2013


V 70. a 80. letech byl v Chomutově a Jirkově budován rozsáhlý komplex sídlišť, jejichž obsluha linkami MHD přestala být kapacitně zvládnutelná pomocí autobusů, čemuž přispíval také pro autobusy značně nevhodný kopcovitý terén. Obě města proto hledala společné řešení této situace, což vyvrcholilo počátkem 80.let projektem tramvajové trati, která měla spojit konečnou stanici Válcovny trub (dnes Vodní) v Chomutově se sídlištěm Zahradní a autobusovým nádražím v Jirkově, přičemž některé prameny uvádějí, že měla trať vést až k železniční stanici v Jirkově. Vzhledem ke směrovým a sklonovým poměrům a šířky některých komunikací nebyla rychlodrážní tramvaj projektována ve větším rozsahu a zůstalo tak jen u této jedné trasy, na kterou bylo v dubnu 1991 vydáno stavební povolení. Během stavby došlo několikrát ke změně projektu a v roce 1992 byl díky ekonomicé situaci celý projekt ukončen, resp. byl změněn na trolejbusovou dráhu (první trolejbusová trať byla po třech letech stavby otevřena 1.7.1995). Jediným do dnešních dní zachovaným pozůstatkem ze stavby tramvajové trati je zhruba 700 metrů dlouhý betonovými panely zakrytý pás pro položení tramvajových kolejí ve Dvořákově ulici v Jirkově (dnes výstavbou kruhových objezdů a úpravou křižovatek rozělený na tři samostanté části).

EDIT 2021: Ulice Dvorákova změnila po rekonstrukci svoji podobu a veškeré pozůstatky po tramvajové trati byly odstraněny.