Zrušená úzkokolejná železniční trať Zborovice cukrovar - Honětice nákladiště

stav 5/2020

V roce 1850 byl ve Zborovicích založen jeden z prvních cukrovarů na Moravě. Pro stále se rozšiřující potřebu přepravy zemědělských plodin do cukrovaru a zboží z cukrovaru byla v letech 1881 až 1882 postavena železniční trať spojující Zborovice s Kroměříží (trať je dodnes v provozu a je obsluhována 9 páry osobních vlaků vedených motorovými vozy řady 810, v KJŘ vedena pod číslem 305), která navazovala na trať Kroměříž - Hulín postavenou o rok dříve. S rozšířením výrobních kapacit cukrovaru a s tím zvyšujícím se objemem přepravy byla v roce 1916 postavena 6 km dlouhá úzkorozchodná zemědělská drážka (s rozchodem kolejí 760 mm) do Honětic, kde bylo překladiště řepy, která se sem svážela z okolních obcí - především z Litenčic. Bez zajímavosti není ani další úzkorozchodná trať odbočující ze zborovické lokálky, a to 2 km dlouhá řepná drážka o rozchodu 600 mm vedoucí z Kotojed do Trávníka (v současné době zcela bez pozůstatků), která byla postavena rovněž v roce 1916. Šestikilometrová drážka z Honětic sloužila k dovozu surovin do cukrovaru ve Zborovicích až do roku 1958, kdy byl provoz cukrovaru postupně utlumován.
 
Ačkoliv byla drážka kompletně zlikvidována, po existenci drážky je dodnes ve zdejší krajině mnoho stop a část trasy lze vysledovat nejen na mapách, ale poměrně snadno a bez přípravy také přímo v terénu.
Představu o celkové situaci si alespoň přibližně můžeme udělat na mapách - pozor, trasu některých úseků postrádajících jakýkoliv záchytný bod jen odhaduji, dochovaných podkladů je málo.
 

 
A nyní se podíváme na současný stav - všechny fotografie byly pořízeny v květnu 2020. Průzkum je nejlepší začít ze zborovické strany, kam lze dojet z Kroměříže vlakem (trať č. 305). (GPS)
 
Vedle nádraží se nachází areál bývalého cukrovaru, dnes podnik Pilana. Z brány cukrovaru vycházela úzkokolejka (spolu s vlečkou běžného rozchodu, ta však končila po pár metrech u zborovického nákladiště, kde se napojovala na běžnou trať), stopy v komunikaci jsou vidět dodnes. (GPS)
 
Vedle nádraží se nachází areál bývalého cukrovaru, dnes podnik Pilana. Z brány cukrovaru vycházela úzkokolejka (spolu s vlečkou běžného rozchodu, ta však končila po pár metrech u zborovického nákladiště, kde se napojovala na běžnou trať), stopy v komunikaci jsou vidět dodnes. (GPS)