MAURICIOVO IMPÉRIUM - www.igormauricio.cz

Záhřeb: Nerealizované prodloužení tramvaje ze stanice Dolje

stav 8/2011

V hlavním městě Chorvatska se nachází zajímavé nerealizované prodloužení tramvajové linky z konečné stanice Dolje směrem k dolní stanici lanovky Sljeme (žicara Sljeme, od roku 2007 neprovozní z důvodu závady na elektromotoru). Toto prodloužení o plánované délce cca 700 metrů bylo prakticky dokončeno stavebně - vyhotovena byla velká část tělesa tramvajové trati včetně místa pro tramvajové obratiště u lanovky a také byl postaven zhruba 300 metrů dlouhý tunel, nicméně kolejový svršek nebyl na těchto místech nikdy položen. V současné době má celé prodloužení využití jako pěší turistická trasa k lanovce.
 
Na leteckém snímku "Google map" si můžeme udělat představu o celkové situaci - černě označená je současná tramvajová smyčka, žlutě označená je trasa prodloužení a vínové označení má trasa tunelu:
 
 
A nyní se podíváme na současný stav. Konečná zastávka linek 8, 14 a 15 Mihaljevac s tramvají typu T4 evidenčního čísla 485. Tramvaj jede po trase linky 15 na konečnou stanici Dolje, odkud mělo vést plánované prodloužení dále směrem k lanovce.
 
Konečná stanice Dolje. Jak je vidno z odtěžené zeminy, tramvaj zde měla vést rovně.
 
Pohled opačným směrem zpět na tramvajovou smyčku.
 
Těleso tramvajové trati dnes funguje jako turistická trasa. Zde první úsek od stávající tramvajové tratě směrem k tunelu. Tady je cesta vysypána jemným štěrkem, za tunelem je částečně dlážděná a částečně vyasfaltovaná. Je možné, že tento oblouk je dodělán později mimo plánovanou trať, rovinka směrem k tunelu je ale již doložená jako původní těleso tramvaje.
 
Jeden z portálů tunelu. Nad tunelem vede místní komunikace (ulice Nad Tunelom). Celá trasa k lanovce je osvětlena a tato část před tunelem, která slouží jako park, je i velmi pěkně zkultivována.
 
Pohled z tunelu zpět k tramvaji.
 
Pohled tím samým směrem, ale už z tunelu. Uprostřed je vyasfaltovaný chodník, po stranách štěrkové plochy. Tunel je osvětlen umělým světlem a je v dobrém stavu.
 
Pohled z konce tunelu směrem k lanovce.
 
A pohled zpět.
 
Druhý z portálů tunelu je zarostlý stromy, křovím a náletovými dřevinami, které lemují i zbylou část trasy...
 
...která se nese v tomto duchu a pokračuje prakticky neměnným prostředím dále směrem k lanovce. Zbytek trasy, která je poměrně sklonově náročná, nebyl proto zdokumentován.
 
Ještě jedním snímkem se vrátíme na smyčku Mihaljevac - na fotografii souprava vozů T4 + B4.
 
 
Edit 2022: Dne 23.2.2022 byla po třech letech výstavby slavnostně otevřena nová lanovka Sljeme, která proti své předchůdkyni začíná dolní stanicí hned vedle tramvajové smyčky. Současně se stavbou lanovky se výrazně změnilo i okolí celé smyčky, nicméně tunel a část trasy plánovaného prodloužení tramvajové trati zůstalo zachováno.
 

aktualizováno: 09.09.2022 10:11:50