MAURICIOVO IMPÉRIUM - www.igormauricio.cz

Chomutov: Nedostavěná tramvajová trať

stav 5/2013

V 70. a 80. letech byl v Chomutově a Jirkově budován rozsáhlý komplex sídlišť, jejichž obsluha linkami MHD přestala být kapacitně zvládnutelná pomocí autobusů, čemuž přispíval také pro autobusy značně nevhodný kopcovitý terén. Obě města proto hledala společné řešení dané situace, což vyvrcholilo počátkem 80.let projektem rychlodrážní tramvaje, která měla spojit konečnou stanici Válcovny trub (dnes Vodní) v Chomutově se sídlištěm Zahradní a autobusovým nádražím v Jirkově (vzhledem ke směrovým a sklonovým poměrům a šířky některých komunikací nebyla rychlodrážní tramvaj projektována ve větším rozsahu, než tato jedna trasa). Během stavby došlo několikrát ke změně projektu a v roce 1990 byl díky ekonomickému úpadku přelomu 80. a 90. let celý projekt rychlodrážní tramvaje ukončen, resp. projekt byl změněn ekonomicky vhodnější trolejbusovou dráhu (první trolejbusová trať byla po třech letech stavby otevřena 1.7.1995). Jediným pozůstatkem ze stavby tramvaje, který se zachoval do dnešních dní, je zhruba 400 metrů dlouhý betonovými panely zakrytý pás pro položení tramvajových kolejí ve Dvořákově ulici v Jirkově (dnes výstavbou kruhových objezdů a úpravou křižovatek rozělený na tři samostanté části).

aktualizováno: 09.09.2022 10:11:50